być

sens życia - szczęśliwa para młodych ludzi
Filozoficznie

Odwieczny spór: „mieć” czy „być?”

„Ważniejsze jest być niż mieć. Ważniejsze jest kim się jest, niż co się posiada. Wartości, które można mieć, nigdy nie powinny stać się naszym celem ostatecznym… samym w sobie” – nauczał Jan Paweł II. Każdy człowiek czegoś pragnie, do czegoś dąży, chce coś osiągnąć. Dla jednych ludzi najwyższy cel życia sprowadza się do posiadania majątku, […]

Read More